رگبار موقتی باران
ارتفاعات هرمزگان بارانی می‌شود 30 سپتامبر 2019
دوشنبه هشتم مهر ماه؛

ارتفاعات هرمزگان بارانی می‌شود

طبق گزارش اداره‌کل هواشناسی هرمزگان، در ساعات بعدازظهر با رشد ابرهای ناپایدار بارشی در ارتفاعات استان، از جمله مناطق شمالی و ارتفاعات مرکزی، رگبار موقتی باران و رعد وبرق و افزایش لحظه‌ای سرعت باد پیش‌بینی می‌شود.