رییس دانشگاه علوم پزشکی  هرمزگان
ارتقا فرهنگ بهداشت فردی تنها راه مقابله با تشدید بیماری کرونا 07 جولای 2020

ارتقا فرهنگ بهداشت فردی تنها راه مقابله با تشدید بیماری کرونا

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مهمترین موضوع در پیشگیری از بیماری کرونا  را فرهنگ سازی دانست و گفت: مردم باید به لحاظ فرهنگی به جایی برسند که حتی در شهرستان های سفید هم از ماسک استفاده کنند، تا فرهنگ فردی افزایش پیدا نکند محدودیت های اعمال شده بر استان ارزش ندارد.