زباله
معضل تـکراری زبـاله‌های بنـدرعباس 07 دسامبر 2020
دلفین در گزارشی میدانی به وضعیت جمع‌آوری زباله در سطح شهر بندرعباس می‌پردازد؛

معضل تـکراری زبـاله‌های بنـدرعباس

وضعیت رهاسازی و جمع‌آوری زباله‌های در خیابان‌ها و معابر بندرعباس از یک سو ضعف خدمات رسانی شهرداری و از سوی دیگر بی‌تفاوتی و بی‌تعلقی شهروندان نسبت به شهر را برجسته می‌کند.

مه هم اتام 11 سپتامبر 2019
هم‌زمان با عاشورای حسینی؛

مه هم اتام

مردم میناب در قالب پویش مردمی (مه هم اتام) به کمک پاکبانان شهر خود رفتند و اقدام به جمع‌آوری زباله‌های سطح شهر کردند.