زمان اجرای طرح کارورزی در استان هرمزگان
انعقاد یک هزار و ۶۲۷ قرارداد با بنگاههای اقتصادی هرمزگان 22 ژوئن 2019
در راستای طرح کارورزی

انعقاد یک هزار و ۶۲۷ قرارداد با بنگاههای اقتصادی هرمزگان

سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: از زمان اجرای طرح کارورزی در استان، تاکنون یک هزار و 627 قرارداد بین واحد پذیرنده و کارورز منعقد شده است.