زنان خود سرپرست
ساعـت به وقـت دل‌نگـرانـی 18 جولای 2020

ساعـت به وقـت دل‌نگـرانـی

این روزها ساعت زندگی‌ زنان بدون سرپرست با دلنگرانی می‌گذرد و هر روز انتظار دارند دولت چاره ای بیاندیشد اما با گذشت زمان و چشم بر هم زدنی وضعیت اسف بارتری بر جامعه متحمل می شود.