زندان
عبور مواد مخدر از دیوارهای امنیتی زندان بندرعباس 27 جولای 2020
دلفین به نقل از شاهدان عینی گزارش می‌دهد؛

عبور مواد مخدر از دیوارهای امنیتی زندان بندرعباس

پخش مواد مخدر در زندان موضوعی است که باعث نگرانی خانواده هایی می شود که عضوی از آن ها با جرایم غیر عمد به زندان می روند هر چند این روزها مسئله کرونا و کمبود مواد ضدعفونی کننده در زندان ها نیز به آن اضافه شده است ولی دغدغه اصلی خانواده ها پخش و توزیع مواد مخدر است.