زهرا شاکرمی نژاد
گردشگری هرمزگان نیازمند هم‌افزایی 02 فوریه 2019

گردشگری هرمزگان نیازمند هم‌افزایی

زهرا شاکرمی نژاد، مدیرمسئول نشریه دلفین در یادداشتی لزوم هم افزایی در گردشگری هرمزگان را مورد تحلیل قرار داد.

دریا گندید تا دوردست 15 ژانویه 2019
گزارشی از یک ضرب العجل برای جلوگیری از ورود فاضلاب به دریا؛

دریا گندید تا دوردست

ورود فاضلاب و پساب به دریا، دردی کهنه بر تن هرمزگان است اما به نظر ضرب العجل رئیس کل دادگستری استان هرمزگان این بار می تواند مدیران بی تفاوت را به خود آورد.