زیرساخت های ورزشی در بندرعباس
وقتی شهرداری بندرعباس جور ورزش و جـوانان را مـی‌کشد 13 فوریه 2021
دلفیـن در گزارشی اختصاصی به پروژه‌ های ورزشی شهرداری بندرعباس می‌پـردازد؛

وقتی شهرداری بندرعباس جور ورزش و جـوانان را مـی‌کشد

نبود زیرساخت های مناسب و متناسب در حوزه‌ی ورزش همواره یکی از ضعف‌های شهر بندرعباس بوده است و هر فردی که از خارج از استان، در بندرعباس ساکن می‌شود، به‌سرعت این ضعف بزرگ را متوجه خواهد شد.