سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان
انجام بیش از ۱۳۰ خدمت درمانی در شهرک پیامبر اعظم(ص) بندرعباس 16 آگوست 2019
توسط کانون بسیج جامعه پزشکی سپاه ناحیه بندرعباس انجام شد؛

انجام بیش از ۱۳۰ خدمت درمانی در شهرک پیامبر اعظم(ص) بندرعباس

با برپایی میزخدمت در شهرک پیامبر اعظم(ص) بندرعباس، بیش از 130 نفر از ساکنین این شهرک، خدمات درمانی رایگان دریافت کردند.

اعزام تیم پزشکی به روستای لاورشیخ بستک 05 آگوست 2019

اعزام تیم پزشکی به روستای لاورشیخ بستک

سازمان بسیج جامعه پزشکی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان از اعزام تیم پزشکی به روستای لاورشیخ بستک خبر داد.