سازمان بیمه
شرکت‌های بیمه‌ای از پوشش خدمات دندانپزشکی شانه خالی می‌کنند 20 ژانویه 2020

شرکت‌های بیمه‌ای از پوشش خدمات دندانپزشکی شانه خالی می‌کنند

یک متخصص در حوزه دندانپزشکی اظهار کرد: سازمان‌های بیمه‌گر هنوز نتوانسته‌اند قیمت تمام شده خدمات دندانپزشکی را مشخص کنند و این یکی از بزرگترین ضعف‌های بیمه‌ها است زیرا زمانی که قیمت تمام شده مشخص نیست نمی‌توان سود و زیان هم حساب کرد و وقتی که سود و زیان را حساب نکنیم بار آن بر دوش مردم است.