سازمان صنعت معدن و تجارت هرمزگان
جای خالی هرمزگان در جذب سرمایه‌های صنعتی 11 دسامبر 2018

جای خالی هرمزگان در جذب سرمایه‌های صنعتی

آمارهای رسمی، اظهارات «خلیل قاسمی» رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان درباره رتبه نخست هرمزگان در جذب سرمایه‌های صنعتی را تکذیب کرد.