سالمندان
برگزاری اولین جلسه شورای سالمندان استان هرمزگان 29 جولای 2019
در سال جاری؛

برگزاری اولین جلسه شورای سالمندان استان هرمزگان

مدیر کل بهزیستی هرمزگان از برگزاری اولین جلسه شورای سالمندان در این استان خبر داد.