سالگرد جنایت وحشیانه آمریکایی‌ها
خلیج‌فارس جنایت آمریکا را در حمله به هواپیمای ۶۵۵ شهادت می دهد 03 جولای 2019
استاندار هرمزگان:

خلیج‌فارس جنایت آمریکا را در حمله به هواپیمای ۶۵۵ شهادت می دهد

استاندار هرمزگان گفت: خلیج‌فارس برای همیشه تاریخ جنایت آمریکایی ها در حمله به هواپیمای مسافربری را شهادت می دهد.