سامانه مونسونی
پیش‌بینی وضعیت جوی و دریایی هرمزگان 28 جولای 2019
یکشنبه 6مرداد ماه؛

پیش‌بینی وضعیت جوی و دریایی هرمزگان

در پیش‌بینی وضعیت جوی و دریایی هرمزگان طی امروز، همچنان شاهد تاثیرات سامانه فصلی در استان خواهیم بود.