سخنان استاندار هرمزگان
تریبون دارها فریاد نزنند، به دنبال حل مشکلات باشند 28 جولای 2018
خط و نشان برای مطالبه گران یا بیان واقعیات؛

تریبون دارها فریاد نزنند، به دنبال حل مشکلات باشند

استاندار هرمزگان در نخستین مجمع سلامت این استان گفت: تریبون دارها مسئول هستند، اگر دردی می بینند نیازی به فریاد زدن آن نیست، به دنبال حل آن باشید نه این که به درد مردم بیافزایید.