سد بندها
خطر غرق شدن در سازه های آبخیز داری 24 ژوئن 2019
هشدار مدیر کل منابع طبیعی هرمزگان

خطر غرق شدن در سازه های آبخیز داری

مدير كل منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان هشدار داد: شنا کردن در مخزن بندهای خاکی، ملاتی و سازه‎های آبخیزداری ممنوع است.