سردارملکی
کشف محموله های قاچاق ۴۷ميلياردی در هرمزگان 28 مه 2019

کشف محموله های قاچاق ۴۷ميلياردی در هرمزگان

فرمانده انتظامي استان از کشف 47 میلیارد و 549 میلیون و 700هزار ریال انواع کالاي قاچاق خبر داد.