سرپرست آبفا هرمزگان
يكپارچه‌ سازی شركت‌های آب‌و‌فاضلاب شهری و روستايی هرمزگان 22 جولای 2019
تا پايان تابستان امسال؛

يكپارچه‌ سازی شركت‌های آب‌و‌فاضلاب شهری و روستايی هرمزگان

مدیر آبفا هرمزگان از يكپارچه سازی شركت‌های آب‌و‌فاضلاب شهری و روستايی استان تا پايان تابستان امسال خبر داد.