سرپرست اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي هرمزگان
مغفول ماندن ظرفيت‌های اشتغال دريایی هرمزگان 03 جولای 2019

مغفول ماندن ظرفيت‌های اشتغال دريایی هرمزگان

سرپرست اداره كل تعاون، كار ورفاه اجتماعي هرمزگان با اشاره به ظرفيتهاي استان در بخش هاي مختلف براي ايجاد اشتغال پايدار گفت: بسياري از اين ظرفيت‌ها به ويژه در بخش دريايي مغفول مانده است.