سرپرست اداره کل تعاون، کار وفاه اجتماعی هرمزگان
آغاز ثبت نام سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر هرمزگان 02 ژوئن 2019

آغاز ثبت نام سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر هرمزگان

سرپرست اداره کل تعاون، کار وفاه اجتماعی هرمزگان از آغاز ثبت نام در سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان خبر داد و گفت: کارآفرینان از هشت خردادماه تا پایان تیرماه سال جاری فرصت ثبت نام اینترنتی در این جشنواره را دارند.