سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان
پیام سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان به مناسبت روز ملی خلیج فارس 29 آوریل 2020

پیام سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان به مناسبت روز ملی خلیج فارس

سرپرست اداره کل شیلات هرمزگان با صدور پیامی به مناسبت روز ملی خلیج فارس این روز را به ملت سرافراز وآزاده، دریادلان شیلاتی، بندر نشینان غیور و تمام کسانی که دل در گروی سرافرازی، پایداری و پیشرفت کشور عزیزمان ایران دارندتبریک گفت.