سرپرست معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان
نظارت بیشتر بر جایگاه‌های عرضه سوخت در هرمزگان 24 جولای 2019
سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان تاکید کرد؛

نظارت بیشتر بر جایگاه‌های عرضه سوخت در هرمزگان

سرپرست معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان گفت: باید تمامی مقررات در احداث جایگاه سوخت در هرمزگان رعایت شود و ضرورت ارایه خدمت به مردم را نیز داشته باشد.