سطح زیرکشت
آغاز برداشت فاجعه‌ی پاییزه از مزارع هرمزگان 12 دسامبر 2018

آغاز برداشت فاجعه‌ی پاییزه از مزارع هرمزگان

کاشت هندوانه را می‌شود تاراج سفره‌های زیرزمینی قلمداد کرد چرا که بر اساس آمار منتشر شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی برای تولید یک کیلوگرم هندوانه در ایران ۲۸۶ لیتر آب مصرف می‌شود.