سعید نوری
ارزش‌آفرینی ١٨ میلیاردی در پالایشگاه ستاره خلیج فارس 18 اکتبر 2020

ارزش‌آفرینی ١٨ میلیاردی در پالایشگاه ستاره خلیج فارس

مدیر نگهداری و تعمیرات پالایشگاه ستاره خلیج فارس میزان صرفه‌جویی ارزی به سبب اصلاح طراحی و ساخت باندل مبدل درایر واحد بنزین سازی با استفاده از ضایعات را بیش از ۱۸ میلیارد ریال عنوان کرد.