سفر رئیس قوه قضاییه به بندرعباس
اعتراض به تخلفات صورت گرفته در مسکن مهر بندرعباس 06 اکتبر 2019
پرده‌ای کمتر دیده شده از حضور آیت الله رئیسی؛

اعتراض به تخلفات صورت گرفته در مسکن مهر بندرعباس

معترضان کفن‌پوش با حضور در مقابل استانداری هرمزگان در پی رساندن مشکلات مسکن مهر بندرعباس به گوش رئیس قوه قضاییه بودند.

هرمزگان در آستانه استقبال از رئیس قوه قضائیه 02 اکتبر 2019

هرمزگان در آستانه استقبال از رئیس قوه قضائیه

آیت الله سید ابراهی رئیسی ؛رئیس قوه قضائیه در رأس یک هیأت عالی قضائی، فردا به استان هرمزگان سفر می‌کند.