سمت روشن کلمه
نگاهی اجمالی به گل کاردو 11 جولای 2020

نگاهی اجمالی به گل کاردو

نخستین کتاب شعر «سید محمد آواز» به همت نشر «سمت روشن کلمه» و در بهار امسال به پاسداشت گویش شیرین بهدهی با عنوان «گل کاردو» سروده شده است.