سهام دولیتی
تنها ۲ روز تا پایان مهلت پذیره نویسی سهام دولتی 19 مه 2020
بدون نیاز به کد بورسی؛

تنها ۲ روز تا پایان مهلت پذیره نویسی سهام دولتی

فقط ۲روز دیگر تا پایان طرح پذیره نویسی سهام دولت باقی مانده است در این طرح، سهام دولت با هدف مردمی کردن اقتصاد و امکان ورود تمامی اقشار جامعه به بازار سرمایه، دولت قصد دارد باقی مانده سهام خود در بانک‌های ملت، تجارت، صادرات و بیمه‌های البرز و اتکایی امین را واگذار خواهد کرد.