سهمیه بنزین
سهمیه بنزین کارت های مفقودی از بین نمی رود 15 ژوئن 2020

سهمیه بنزین کارت های مفقودی از بین نمی رود

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفاتی ایران، گفت: سهمیه بنزین کارت های مفقودی از بین نمی رود.