سپاه امام سجاد(ع)
امضا تفاهم نامه بین آموزش و پرورش هرمزگان و سپاه امام سجاد 30 مه 2019

امضا تفاهم نامه بین آموزش و پرورش هرمزگان و سپاه امام سجاد

آموزش و پرورش هرمزگان و سپاه امام سجاد(ع) با امضای تفاهم نامه ای توافق کردند تا از ظرفیت‌های سپاه برای ارتقا وضعیت آموزشی و فرهنگی مدارس هرمزگان استفاده کنند.