سیاست
سیمـای مانـدگار یک سیاست‌ورز اخلاق مدار 07 نوامبر 2020
نگاهی به کارنامه مرحـوم مرتضی حقیـری زاده، فعال سیاسی اصـلاح طلب؛

سیمـای مانـدگار یک سیاست‌ورز اخلاق مدار

مرتضی حقیری‌زاده رودان، فعال سیاسی اصلاح طلب و مشاور ارشد استاندار سابق هرمزگان چهارم آبان‌ماه در بیمارستانی در تهران به دلیل ابتلا به کرونا درگذشت.