سید کامل تقوی نژاد
جذب و استخدام ۲۰ هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت 17 ژوئن 2019

جذب و استخدام ۲۰ هزار نیروی جدید در وزارت بهداشت

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی گفت: به زودی آگهی استخدام ۲۰ هزار نیرو در وزارت بهداشت منتشر می‌شود.