سیستم شناسایی اتوماتیک ais
تجهیز ۵ ایستگاه ساحلی هرمزگان به سیستم شناسایی اتوماتیک (AIS) 25 فوریه 2020

تجهیز ۵ ایستگاه ساحلی هرمزگان به سیستم شناسایی اتوماتیک (AIS)

مدیر کل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: در راستای ایمنی ناوبری و حفظ محیط زیست دریایی، همچنین افزایش ضریب ایمنی سفرهای دریایی نوروزی، ۵ ایستگاه ساحلی به سیستم شناسایی اتوماتیک (AIS) مجهز شد.