شاسی بلند
شمارش معکوس برای فروش شاسی بلند جدید ایران خودروو 27 آوریل 2020

شمارش معکوس برای فروش شاسی بلند جدید ایران خودروو

اخبار رسیده از فروش شاسی‌بلند جدید ایران خودرو در نخستین فروش این شرکت در سال ۹۹ حکایت دارد.