شاکررضا مریدی
آخرین مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی 14 اکتبر 2019
تا پایان مهرماه سال جاری؛

آخرین مهلت بخشودگی جرائم مالیاتی

مدیرکل امورمالیاتی هرمزگان گفت: مودیان اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی با پرداخت مانده بدهی خود تا پایان مهر امسال از بخشودگی صد درصد جرائم بهره‌مند می‌شوند.

امروز آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی 22 ژوئن 2019

امروز آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی

مدیر کل امور مالیاتی هرمزگان گفت: امروز آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای صاحبان مشاغل حقیقی است.