شبه رسانه
آفت بها دادن سیاسیون به شبـه‌رسانه‌ها/ خبرنگاران نگویند، شهروند خبرنگاران می‌گویند 21 دسامبر 2020
دلفین در گفت‌وگویی اختصاصی با مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس به بررسی رویکرد جدید سیاسیون استان در ارتباط با رسانه‌ها می‌پردازد؛

آفت بها دادن سیاسیون به شبـه‌رسانه‌ها/ خبرنگاران نگویند، شهروند خبرنگاران می‌گویند

رسانه‌های جریان اصلی رسانه‌هایی هستند که از یک ساختار حرفه‌ای و خبرنگاران آموزش‌دیده استفاده‌ می‌کنند و درواقع یک تشکل حرفه‌ای قابل‌اعتماد هستند و خبر، مطلب، گزارش و هر آن‌چه به‌عنوان فرآورده اطلاع‌رسانی تولید می‌کنند، مورد اعتماد است.