شبکه شاد
هرمـزگان سومین شبکه‌ی ناشاد کشور/ جا ماندن ۱۹۰ هزار دانش آموز هرمزگانی از شبکه‌ی شاد 20 دسامبر 2020

هرمـزگان سومین شبکه‌ی ناشاد کشور/ جا ماندن ۱۹۰ هزار دانش آموز هرمزگانی از شبکه‌ی شاد

ضعف در زیرساخت‌ها، عدم دسترسی اقشار مختلف به اینترنت و گوشی هوشمند و فقر مالی و فرهنگی در هرمزگان سبب شده است تا بسیاری از دانش‌آموزان در این فضا از تحصیل باز بمانند و شبکه‌ی شاد تبدیل به شبکه‌ی ناشاد برای دانش آموزان شود.