شب قدر
بازگشایی مساجد با رعایت دستورالعمل های بهداشتی 12 مه 2020

بازگشایی مساجد با رعایت دستورالعمل های بهداشتی

همزمان با نخستین شب از لیالی پرفیض قدر، مساجد سراسر کشور بعد از حدود سه ماه از شیوع ویروس کرونا از امروز با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی بازگشایی می‌شود.