شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی
کد ملی مالکان خودروها رمز پیش فرض کارت های سوخت شد 29 مارس 2020
به منظور کاهش مراجعات مشتریان و پیشگیری از انتشار ویروس کرونا؛

کد ملی مالکان خودروها رمز پیش فرض کارت های سوخت شد

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه هرمزگان خبر داد: افرادی که رمز کارت سوخت خود را فراموش کرده اند می توانند از رمز پیش فرض کارت‌های سوخت تا اطلاع بعدی استفاده کنند و نیازی به مراجعه به مراکز و نواحی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و تحویل مدارک نیست.

زوایای مختلف صادرات نخستین محموله بنزین کشور تشریح شد 03 آگوست 2019

زوایای مختلف صادرات نخستین محموله بنزین کشور تشریح شد

مدیرعامل شرکت نفت ستاره خلیج فارس جزئیات و زوایای مختلف ارسال نخستین محموله‌ی بنزین صادراتی کشور و آینده‌ی این رویداد تاریخی را تشریح کرد.