شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
کاهش سوخت‌گیری با کارت سوخت جایگاه‌داران 08 اکتبر 2019
اطلاعیه شماره ۹ شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران؛

کاهش سوخت‌گیری با کارت سوخت جایگاه‌داران

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد از امروز میزان سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه در هر بار سوخت‌گیری از ۳۰ لیتر به ۲۰ لیتر کاهش یافته است.

تخلف راننده نفت‌کش دلیل مشکلات به وجود آمده در جایگاه سوخت اهورا 29 دسامبر 2018

تخلف راننده نفت‌کش دلیل مشکلات به وجود آمده در جایگاه سوخت اهورا

مشکل توزیع گازوئیل به خودروها در جایگاه خصوصی عرضه سوخت اهورا واقع در گُهره بندرعباس، به دلیل تخلف راننده نفتکش رخ داده است.