شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی
نگاهی کوتاه به زندگی و آثار شیخ اشراق 30 جولای 2019

نگاهی کوتاه به زندگی و آثار شیخ اشراق

شهاب الدین یحیی بن حبش بن امیرک ابوالفتوح سهروردی، ملقب به شهاب‌الدین، الموید بالملکوت، و معروف به شیخ مقتول، شیخ شهید و شیخ اشراق، در سهرورد زنجان چشم به جهان گشود.