شهردار بندرعباس
بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح پل خواجو در بندرعباس 23 اکتبر 2019
تا پایان سال جاری؛

بهره برداری از تقاطع غیرهمسطح پل خواجو در بندرعباس

شهردار بندرعباس گفت: تقاطع غیرهمسطح اتصال بلوار راه آهن به بلوار شهدا حداکثر تا پایان سال جاری به بهره برداری می‌رسد.

شورای شر بندرعباس 15 اکتبر 2019
حمله فیصل دانش به آشوری، امینی زاده و صف جناح مقابل؛

شورای شر بندرعباس

مصاحبه جنجالی «فیصل دانش» عضو شورای شهر بندرعباس پس از رو دست خوردن در تقسیم کمیسیون‌ها و باخت وی و هم‌قطارانش سبب شد تا بسیاری از شایعات که همواره به صورت غیررسمی به گوش می رسید به تایید این عضو از شورای شهر برسد.

مرخصی‌های مشکوک آقای شهردار 13 ژانویه 2019
امینی زاده سودای نمایندگی دارد!؟

مرخصی‌های مشکوک آقای شهردار

اگر چه بسیاری از افراد حضور عباس امینی زاده در انتخابات آینده مجلس را چندان محتمل نمی دانند اما برخی صحبت ها، حضور در برخی محافل و تجمع ها و همچنین شایعه‌ی مرخصی های زیاد آقای شهردار بر عمق شایعات افزوده است.