شهرهای لاکچری دنیا
ثروتمندها درکنار دريا زندگي مي کنند 04 آگوست 2018

ثروتمندها درکنار دريا زندگي مي کنند

10 شهر از 15 شهر ثروتمندترین شهرهای دنیا در کنار اقيانوس، دريا يا درياچه قرار دارند.