شهر دوسدار کودک
کودکان شهر من رویای شهربازی می بینند 16 آگوست 2020
معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس در گفت‌وگو با دلفین به جزئیات طرح شهر دوست‌دار کودک و کمبود در حوزه شهربازی‌ها پرداخت؛

کودکان شهر من رویای شهربازی می بینند

معاون معماری و شهرسازی شهرداری بندرعباس شهربازی بزرگ را یکی از کمبودهای شهر دانست و گفت: البته چندین شهربازی کوچک وجود دارد ولی کافی نیست.