شورای اداری هرمزگان تیرماه 1398
استاندار هرمزگان همچنان ظرفیت های استان را متذکر می شود 18 جولای 2019

استاندار هرمزگان همچنان ظرفیت های استان را متذکر می شود

استاندار هرمزگان همچنان در حضور مدیرانی که خودشان بر جای‌جای این استان اشراف کافی دارند، ظرفیت های هرمزگان را متذکر می شود و مشخص نیست مخاطب این جملات چه کسانی هستند.