شکاف طبقاتی
افزایش عمق شکاف طبقاتی در هرمزگان 25 آگوست 2020

افزایش عمق شکاف طبقاتی در هرمزگان

شاخص جینی یا ضریب جینی شاخصی اقتصادی برای محاسبه‌ی توزیع ثروت در میان مردم است. بالا بودن این ضریب در یک کشور معمولا به عنوان شاخصی از بالا بودن اختلاف طبقاتی و نابرابری درآمدی در نظر گرفته می‌شود.