صادرات سودده
صادرات سودده، از روی کاغذ تا عمل 05 فوریه 2019

صادرات سودده، از روی کاغذ تا عمل

مقایسه تورم نقطه به نقطه شاخص بهای صادراتی و شاخص بهای تولیدکننده نشان می‌دهد که به‌طور میانگین، اگر کالایی قابلیت صادرات داشته باشد، در خارج از کشور می‌تواند بیش از ۱۰۰ درصد درآمد بیشتری را برای تولیدکننده به ارمغان آورد.