صدیقه کیوان
بی‌معنـایی خستگی 30 ژانویه 2021
مدیر اجرایی موسسه حمایت از کودکان سرطانی ساحل خلیج‌فارس در گفت‌وگو با دلفین به شرایط و مشکلات کودکان مبتلا به سرطان پرداخت؛

بی‌معنـایی خستگی

استان هرمزگان از دیرباز تا اکنون از بسیاری جهات مدیون زنان بسیاری‌ست، زنانی همچون صدیقه کیوان که برای آبادانی و پیشرفت این خاک باوجود فشارها و محدودیت‌هایی که داشتند هرگز دست از تلاش نکشیدند و باقدرت تمام ایستادند. زنانی که لحظه‌به‌لحظه زندگی‌شان ایجاد جرقه‌ی امید در دل هم نوعان خود بوده است.