صنایع آزمایشگاهی
بالندگی نمونه موفق صنعت آزمایشگاهی کشور در استان هرمزگان 27 آوریل 2020

بالندگی نمونه موفق صنعت آزمایشگاهی کشور در استان هرمزگان

مجتمع آزمایشگاهی افروز شیمی لارک و سیناآزمای بندر با بکارگیری بروزترین متدهای کاری و آموزشی به نمونه موفق ارائه‌ی خدمات آزمایشگاهی و استفاده و جذب کارورزان بدل شده اند.