صنایع استان هرمزگان
لزوم ساماندهی رفت و آمد کارگران به صنایع غرب 04 فوریه 2019

لزوم ساماندهی رفت و آمد کارگران به صنایع غرب

به دلیل در دسترس نبودن سرویس رفت و آمد ایمن و البته ارزان قیمت برای انتقال کارگران به صنایع غرب بندرعباس، این افراد با مشکلات فراوانی مواجه هستند.

نگذاریم هفت‎‌تپه در هرمزگان به وقوع بپیوندد 04 دسامبر 2018

نگذاریم هفت‎‌تپه در هرمزگان به وقوع بپیوندد

نظارت نهادهای مدیریتی استان بر فعالیت های صنایع نه تنها جلوی ورشکستگی و تخلفات مالی را می گیرد بلکه می تواند به ارتقا تولید و افزایش میزان تولید بیانجامد.