صنعیت و معدن هرمزگان
پاسخ سازمان صمت هرمزگان به نیمه خالی شماره پیشین دلفین 04 آگوست 2020

پاسخ سازمان صمت هرمزگان به نیمه خالی شماره پیشین دلفین

سازمان صمت هرمزگان در پاسخ به نیمه خالی شماره پیشین دلفین جوابیه صادر کرد.